Søknad om arrangement

Reserver tid med Folkekortet

Søknad, fordelingsprinsipper og betingelser for arrangement i Sandneshallen

Søknadsfrist: 1. august 2023 – for arrangement høsten 2023/vinteren 2024

 

Prioritering og tildeling av tid ifm arrangementer. Følgende vektlegges ved prioritering mellom ulike søkere:

 • Alle lag som er registrert i Norges Idrettsforbund og hører til i våre eierkommuner, kan søke om tildeling av tid til arrangement.
 • Idretter som hører inn under hallenes primære idretter prioriteres
 • Arrangementer for utøvere i alderen 6-19 år prioriteres
 • Arrangementer tildeles kun lørdager og søndager
 • Med mindre dere har treningstid i hallen og kan benytte deler av denne, tildeles ikke tid til arrangementer i ukedager

 

Øvrige betingelser

 • Alle arrangementer for barn og ungdom opp til 19 år tilhørende eierkommunene er gratis, i den grad de også er gratis for den enkelte deltaker og/eller deltakende klubb/lag.
 • I den grad arrangør krever påmeldingsavgift av deltaker eller deltakende klubber, påløper en andel på 20% av den innkrevde enkelte deltaker og/eller deltakende klubb/lag.avgift til Sandneshallen.
 • Arrangementer som avvikles ut over de gjeldende åpningstider må betale kr 1000,- per time ut over åpningstiden til dekning av ekstra kostnader. For ordinære åpningstider se www.sandneshallen.no.
 • Dersom arrangementet krever bemanning ut over normal bemanning skal det betales et nærmere avtalt vederlag for dette til dekning av ekstra kostnader.
 • Ved bruk av kaféområde til salg av mat/drikke vil en avgift på 20% av denne omsetningen tilkomme Sandneshallen.
 • Arrangementer fra lag/kretser hjemmehørende utenfor eierkommunene skal betale vederlag til hallen etter nærmere avtale.
 • For internasjonale/nasjonale stevner hvor det legges føringer for sponsorrettigheter/medierettigheter avtales betingelsene særskilt.
 • Arrangement som avlyses på mindre enn 3 ukers varsel vil få et gebyr på kr 3000,- for indre flate, kr 3000,- for friidrettsområdene og kr 5000,- for hele hallen.
 • Alle som søker arrangement i hallen, skal opplyse om tidspunkt og området de ønsker, se oversikt.
 • Er det ønskelig at hallen skal være stengt for andre under arrangementet, må dette begrunnes.
 • Klatreveggen og treningsrom vil ikke inngå som en del av hallen under arrangement. Den vil være åpen for andre, så sant det ikke er en god grunn for å stenge.
 • Ved større arrangement er arrangør ansvarlig for smidig og trygg gjennomføring av parkering med parkeringsvakter.
 • Dersom lokaler, inventar eller utstyr påføres skade som skyldes feil bruk, uautorisert bruk eller regelrett skadeverk, stilles arrangør til ansvar, med mindre den som forvoldt skaden tar på seg ansvaret.
 • Ordensregler aksepteres av leier/idrettsarrangør ved innsending av søknad
 • Hallen skal ryddes etter bruk, blir ikke dette gjort, forbeholder vi oss retten til å sende faktura på rengjøring. Min kr 500,-.
 • Arrangement tildeles hovedsakelig helger (unntak kan oppstå).

 

Hallkart

Søknadsskjema