Husregler

Reserver tid med Folkekortet

Gyldig billett

Oppholder du deg inne i hallen må du kunne fremvise billett eller treningsbevis. Foreldre som følger barn til organisert trening trenger ikke løse billett. Billettkontroll utføres jevnlig.

Trivelig miljø for alle

  • Bruk alltid rene innesko.
  • Bruk av klister er ikke tillatt.
  • Ingen klatring i nett rundt ballbinger og sleggekast.
  • Ingen mat og drikke inne i hallen.
  • Vis hensyn til hverandre.

Løpebanen

Det er kun tillatt å løpe i én retning rundt 200-meters banen. Kun venstresvinger.
Bruk kulvert som adkomst til aktivitetsflatene. Det innebærer alltid en risiko å krysse løpebanen der folk løper fort.

Garderober og toalett

Toaletter finner du ved inngangen til hallen eller i garderobene i underetasjen.

Oppbevaring av verdisaker i garderobene skjer på eget ansvar.

Klatreveggen

For å bruke klatreveggen med vanlig adgangsbillett må en ha kunnskap om bruk av tau og sikringsmidler. Da er Brattkort påbudt for sikring. For å klatre uten sikring, er det kun lov å klatre opp til den gule streken i klatreveggen. Husk å betale for leie av utstyr i resepsjonen.

Styrkerommet

Styrkerommet har aldersgrense fylte 16 år. Ta med bevis! Eneste unntak er trening i regi av klubben og med ansvarlig trener tilstede i rommet.

Aldersgrenser

Vi har forskjellige aldersgrenser avhengig av hvilke aktiviteter man foretar seg.

Er du under 12 år, må du ha med en foresatt for å være i hallen. Barn som er 12 år eller eldre, kan trene i hallen under visse betingelser:

  • Husk å rydde opp baller, racketer, nett, etc. etter deg når du er ferdig med å trene – det skal være like ryddig etter du har vært her som da du kom
  • Er du her med venner, husk å ta hensyn til andres trening, og bruk innestemme
  • Det er nulltoleranse for erting og mobbing – skjer dette, vil vedkommende bli kastet ut på stedet
  • Barn under 16 år har ikke lov til å trene på treningsrommene samt ved styrkeseksjonen ute i hallen
  • Har du med mat, kan du spise på tribunen. Husk å kast søppel etter deg før du drar

Treningsrommene vi har kan benyttes av voksne og barn som er 16 år eller eldre.