Husregler

Reserver tid med Folkekortet

Gyldig billett

Oppholder du deg inne i hallen må du kunne fremvise billett eller treningsbevis. Foreldre som følger barn til organisert trening trenger ikke løse billett. Billettkontroll utføres jevnlig.

Trivelig miljø for alle

 • Bruk alltid rene innesko.
 • Bruk av klister er ikke tillatt.
 • Ingen klatring i nett rundt ballbinger og sleggekast.
 • Ingen mat og drikke inne i hallen.
 • Vis hensyn til hverandre.

Løpebanen

Det er kun tillatt å løpe i én retning rundt 200-meters banen. Kun venstresvinger.
Bruk kulvert som adkomst til aktivitetsflatene. Det innebærer alltid en risiko å krysse løpebanen der folk løper fort.

Garderober og toalett

Toaletter finner du ved inngangen til hallen eller i garderobene i underetasjen.

Oppbevaring av verdisaker i garderobene skjer på eget ansvar.

Klatreveggen

For å bruke klatreveggen med vanlig adgangsbillett må en ha kunnskap om bruk av tau og sikringsmidler. Da er Brattkort påbudt for sikring. For å klatre uten sikring, er det kun lov å klatre opp til den gule streken i klatreveggen. Husk å betale for leie av utstyr i resepsjonen.

Styrkerommet

 • Styrkerommet har aldersgrense fylte 15 år. Ta med bevis! Eneste unntak er trening i regi av klubben og med ansvarlig trener tilstede i rommet.
 • Barn mellom 13 – 15 år kan trene med foresatte tilstede under hele økten.
 • Barn under 15 år skal aldri trene alene på treningsrommet.
 • Barn under 13 år skal ikke oppholde seg på treningrommet mens foresatte trener.

Aldersgrenser

Vi har forskjellige aldersgrenser avhengig av hvilke aktiviteter man foretar seg.

Er du under 10 år, må du ha med en foresatt for å være i hallen.

 • Husk å rydde opp baller, racketer, nett, etc. etter deg når du er ferdig med å trene – det skal være like ryddig etter du har vært her som da du kom
 • Er du her med venner, husk å ta hensyn til andres trening, og bruk innestemme
 • Det er nulltoleranse for erting og mobbing – skjer dette, vil vedkommende bli kastet ut på stedet
 • Barn under 15 år har ikke lov til å trene på treningsrommene samt ved styrkeseksjonen ute i hallen
 • Har du med mat, kan du spise på tribunen. Husk å kast søppel etter deg før du drar.