Søknad treningstid: Indre flate

Reserver tid med Folkekortet

Søknadsskjema

Søknadsfrist 10. mai 2024

Søknad gjelder indre flate av hallen 23×44 meter (flerbruksflaten) og klatreveggen.

Les ordensreglene her

Til informasjon

 • Idrettsrådene i Sandnes, Randaberg og Stavanger vil tildele tider etter underliggende kriterier (% fordeling til kommunene)
  og etter type aktivitet som kan utøves.
  Det er kun søknader som sendes inn via dette skjemaet som behandles. Alle skal få bekreftelse på at søknad er mottatt via e-post.
 • Ønsker du å søke om arrangementer i helger – skal dette søkes om i et eget skjema.
 • Lagsoversikt skal fylles ut, og er ikke gyldig uten informasjon.
 • Ved innsending av skjema bekreftes det å ha lest og akseptert hallens ordensregler. 
  Følges ikke disse, kan det føre til utvisning/tap av treningstid. 
 • Alle som får tildelt treningstid i Vår Energi Arena Sandneshallen skal være med på gjennomgang av brannrutiner og sikkerhet.

Hallkart

 

Søknadsskjema

  Fyll inn ønsket tid, fra-til: